Offshore wind

Experten: Christophe Dhaene (e-BO Enterprises), Gert de Sitter (24Sea), Bart Lannoo (UAntwerpen – imec), Thomas Van Hoestenberghe (Fluves), Cedric Vandenhaute (ParkWind), Stijn Lambrechts (Sirris/OWI-Lab)

Moderator:  Jeroen De Maeyer (UGent)

Waarover gaat het?  

  • Digitalisering op verschillende niveaus van de offshore windindustrie waardeketen
  • Uitdagingen real-time data collectie en opslag
  • Dataverwerking voor intelligente rapportage en O&M management
  • Laatste technologische hardware en nieuwe sensor prototypes
  • Servitisatie casestudie: optimalisatie van parkdesign
  • Windturbineparken anno 2050
  • Big Data, Open Data and Machine Learning


Beschrijving:

Deze sessie brengt spelers uit de ICT sector (meer bepaald internet-of-things, IoT) in contact met offshore energiespelers om wederzijdse synergiën te onthullen. Digitale innovatie is een belangrijke factor van productiekostreductie in offshore energie sector. Bij windenergie zorgt het onder meer voor een optimalisatie van exploitatie en onderhoud van de windmolens.  

Deze sessie licht de opportuniteiten van digitalisering toe op verschillende niveaus in de waardeketen. Van sensors & monitoring, data acquisitie & transmissie, dataverwerking & analyse tot servitisatie (het verkopen van diensten i.p.v./samen met producten). De eerste cruciale stap is het genereren van betrouwbare data, niet alleen uit de fysische omgeving, maar ook van prestatieparameters en de historiek van de belastingen. Real-time datacollectie genereert een vloedgolf aan informatie van verschillende formaten. De verwerking ervan vraagt om geautomatiseerde dataopslag en verwerking. Intelligente en efficiënte dataverwerking, vb. via machine learning en data mining, versnelt data-integratie en -analyse. Daarnaast faciliteert het ook het proces van beslissingen. Automatische rapporteringen laten toe om breakdowns te vermijden via bv. vroegtijdige detectie van anomalieën. Deze sessie biedt je een bevoorrechte inkijk in de laatste technologische hardware en nieuwe sensor prototypes.

Daarnaast worden traditionele big-datafabrieken en de meerwaarde van vernieuwende architecturen van datawarehouses toegelicht. Een servitisatie casestudie illustreert hoe datamining dienstverleners op basis van lange-termijn structurele health monitoring data de windturbineparkuitbaters bijstaan/adviseren op hun weg naar de meest optimale setting voor exploitatie en onderhoud. Tot slot werpen we een blik op geleerde (digitalisatie) lessen die het ontwerp van bestaande of toekomstige parken zullen beïnvloeden. Er volgt eveneens een korte brainstorming met het publiek over hoe windturbineparken in 2050 zullen opgebouwd worden en opereren.

Geïnitieerd door: