Havenmonitoring

Experten: Kris De Craene (Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht), Jan Peters (VITO), Wesley Boënne (VITO)

Moderator: Ann Overmeire (Flanders’ Maritime Cluster)

Waarover gaat het?  

 • Typische parameters die gemonitord of gemodelleerd worden in een havencontext.
 • Huidige frequentie van de monitoring en het toekomstperspectief.
 • Hoe kunnen we data visualiseren en pro-actiever gebruiken?
 • Wat is de ideale mix tussen monitoring, modellering en voorspelling?
 • Wat zijn de verwachtingen van data captatie en monitoring tools?
 • Inspirerende best practices.

 

Beschrijving:

Tijdens deze break-out sessie gaan we in op IoT oplossingen kunnen bijdragen aan een vermindering van de milieu-impact van activiteiten in de haven en tegelijkertijd de operationele en infrastructurele kosten van het beheer verminderen. We willen kijken naar nieuwe duurzame mogelijkheden waar bedrijven en overheden samen gebruik van kunnen van maken, en bijdragen aan een betere kwaliteit van de leefomgeving en slimme stedelijke ontwikkeling van havensteden.

 

Meer specifiek worden er kansen besproken in volgende domeinen:

 • Innovatieve & slimme data captatie en monitoring tools om de impact van havenactiviteiten op de kwaliteit van het oppervlaktewater, de lucht en – meer algemeen – de natuur te meten.
 • Snelle detectie- en respons programma’s voor calamiteiten met olie of andere chemicaliën.

Wie verwachten we?

 • Ontwikkelaars van sensoren en meetnetwerken
 • Beeld- en dataverwerking specialisten
 • Experten in havenmonitoring en -modellering
 • Overheden en administraties die toezien op de kwaliteit van lucht en water
 • Beslissingsnemers van havens
 • Vertegenwoordigers van NGO’s

 

Deze break-out sessie wordt mee tot stand gebracht met de steun van VLAIO, in het kader van het project ‘Flanders’ Maritime Solutions’.

Geïnitieerd door: