Kustverdediging

Kustmonitoring in het licht van kustveiligheid

Experten: Jaak Monbaliu (KULeuven)  en Peter Troch (UGent)

Moderator: Jurgen Everaerts (VITO)

Waarover gaat het?  

 • Wat wordt er reeds gemonitored?
 • Hoe werken de voorspellingen?
 • Wat kunnen we leren van praktijken in onze buurlanden?
 • Biedt het inschakelen van het grote publiek mogelijkheden?

Beschrijving:

Door de klimaatsverandering (met hoger zeeniveau en meer intense stormen) verhoogt de druk op de kust aanzienlijk. Permanente monitoring en voorspellingsmodellen vormen een belangrijk onderdeel van een adequate bescherming van de kustzone. In deze workshop onderzoeken we hoe de huidige systemen werken, en waar Internet of Things (IoT) en Big Data een significante verbetering kunnen teweeg brengen, zodat er bij crisissituaties op tijd maatregelen kunnen genomen worden. Op deze en meer vragen zoeken we samen met het publiek naar antwoorden.

Wie verwachten we?

 • Vertegenwoordigers van publieke administraties betrokken bij de kustbescherming
 • Bedrijven actief in de kustwaterbouwkunde
 • Experten in coastal monitoring, modellering en engineering
 • Weersvoorspellers met specialiteit in kust-meteo
 • Specialisten in data- en beeldverwerking
 • Ontwikkelaars van beleidsondersteuningstools
 • Sensornetwerk ontwikkelaars

Geïnitieerd door: