Aquacultuur

Experten: Jan-Bart Callewaert (EMOD-net), Thanos Gkritzalis (VLIZ), Alexander Vanwynsberghe (Aptus)

Moderator: Margriet Drouillon (UGent)

Waarover gaat het?  

  • IoT hurdles voor datacollectie en transmissie op zee
  • Sensoren, communicatietechnologieën en netwerken
  • Offshore 5G netwerk
  • Krachtwerking op (semi) submergeds settings in extreme offshore-condities
  • Brainstorm over de (digitale) toekomst van aquacultuur
  • Europese mariene data collectie en beheer

 

Beschrijving:

In deze sessie wordt dieper ingegaan op IoT-oplossingen en digitale methodes die dit binnen aquacultuur kunnen faciliteren. De uitdagingen van mariene digitalisering met daaraan gekoppeld blue growth-getuigenissen vormen de leidraad.

Verschillende biologische parameters verzekeren de optimale levenscondities van de aquacultuurstocks. Vroegtijdige detectie van wijzigingen hiervan is essentieel, denk maar aan indicatoren voor de waterkwaliteit en de saliniteit, pH, temperatuur, zuurstof, chlorofyll-a als voedselbron voor filter feeders zoals mosselen en harmful algal blooms (HAB’s).

Langetermijnmetingen van deze en andere parameters vormen voor de Europese Commissie een prioriteit, ook voor het opstellen van een refentiekader. Op dit vlak is reeds veel vooruitgang geboekt, maar het blijft alsnog een hele uitdaging, startende met staalnames in corrosief zeewater onder soms moeilijke weersomstandigheden (vb. stormen), het homogeniseren van de data, het aan land brengen ervan, enz. Hierbij zijn connectiviteit en communicatietechnologieën essentieel.

Deze sessie gaat eerst dieper in op sensoren en een voornaam Europees initiatief, waarbij door een dienstverlenend platform data afkomstig van monitoringsprogramma’s worden gekanaliseerd voor een vlottere doorstroming, zowel naar onderzoek als naar de industrie. Daarnaast worden de mogelijkheden op vlak van connectiviteit met GSM’s, maar ook Low-Powernetwerken zoals Sigfox en LoRa toegelicht.

Offshore-netwerken hebben nood aan voldoende draagwijdte en capaciteit om de grote hoeveelheid aan data aan te kunnen. De offshore stand van zaken van de 5G-netwerken met aangepaste snelheden zal ook worden toegelicht.

Het meten van krachten op drijvende of (semi)submerged settings zoals mossellijnen in soms extreme offshore-condities is ook een essentieel gegeven, zeker in een multi-use setting waarbij mosselkweek wordt opgezet binnen de windturbineparken. Een consortium van aquacultuur en maritieme techniek onderzoekers en industriële partners kreeg recent groen licht om testen uit te voeren op twee locaties in Belgische windmolenparken, een primeur op wereldniveau. Ook dit zal toegelicht worden in deze sessie.

Na een korte bespreking van bovenstaande thema’s zal er samen met de deelnemers worden nagedacht over hoe digitale innovatie ten top kan worden gedreven in een hypermoderne 2050 aquacultuursetting.

Wie verwachten we?

  • Alle bedrijven en personen die meer willen weten over de mogelijke toepassingen van IOT op zee
  • Bedrijven actief in aquacultuur
  • Bedrijven die toeleverancier zijn in de aquacultuur sector
  • Experten en onderzoekers in aquacultuur en Blue Growth

Geïnitieerd door: